ความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนระบบเพื่อรองรับ
การปรับตัวของธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และระบบ ERP อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป Workday จึงถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*Workday เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่

มุมมองที่แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของแดชบอร์ดการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามศูนย์ต้นทุน และมุมมองการจัดการทรัพยากรบุคคลบนมือถือที่แสดงงานที่แนะนำและและข้อความประกาศต่างๆ
พนักงานดูข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากเทคโนโลยี

สิ่งที่เราทำ

ในธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
เราช่วยคุณได้

Be Ready for What Comes Next

เมื่อความต้องการทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง สถาปัตยกรรมที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ของเราจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

Empower Decisions at Every Level

ด้วยแหล่งข้อมูลทางทรัพยากรบุคคล และการเงินที่รวมไว้ในระบบเดียว จะทำให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

A Technology Foundation You Can Trust

เราไม่เคยหยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ คุณจึงวางใจได้ว่าเราจะส่งมอบเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรและช่วยเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณด้วย AI

องค์กรที่ใช้ AI จะสามารถระบุทักษะที่พนักงานมีและจัดเตรียมการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อรองรับงานในอนาคต Workday คือผู้นำด้าน AI ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกและช่วยสร้างอนาคตในการทำงานให้กับพนักงานของคุณ

''

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Workday

Changemaking Customers—Game-Changing Results

HR Solutions

เป็นผู้นำในโลก
ที่การทำงาน
เปลี่ยนแปลงไป

โซลูชันของ Workday ช่วยให้ HR ทำงานได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน
สถานที่ทำงาน หรือพนักงานก็ตาม

  • Employee Experience Management
  • Skills Management
  • Workforce Optimization
  • HR Service Delivery
''
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Employee Experience Management

Employee Experience Management (การจัดการประสบการณ์ของพนักงาน)

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

ประสบการณ์เฉพาะบุคคลและใช้งานง่ายโดยนำ Machine Learning เข้ามาช่วย จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งโซลูชัน Employee Experience จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพ สนับสนุน เชื่อมต่อ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้

เทรนด์ของ Employee Experience

โซลูชัน Employee Engagement

Learn more about our Skills-Based Talent Optimization solution.

Skills Management (การจัดการทักษะ)

พัฒนาบุคลากรของคุณเพื่ออนาคตในการทำงาน

องค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับทักษะของพนักงาน เพราะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์กรต้องจัดหาทักษะที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจในเวลานั้นๆ

เทรนด์ด้าน Skills และ Talent

A Skills-Based Approach

Woman with cape flying

Workforce Optimization (การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบุคลากร)

ให้ความสำคัญกับพนักงาน
ทั้งองค์กร

Workday ช่วยให้คุณจัดการพนักงานได้อย่างยืดหยุ่นและง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น Remote Work ไปจนถึงการปรับตำแหน่งหรือโยกย้าย
หรือการเสนอวิธีต่างๆ ในการติดตามเวลาทำงานและการจ่ายค่าตอบแทน

เทรนด์ของ Workforce Optimization

การสาธิต Workforce Optimization

Two men shaking hands through device.

HR Service Delivery (การส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคล)

ให้การดูแลพนักงานในทุกมิติ

Workday ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลจากแผนก HR เช่น นโยบายขององค์กร ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการส่งคำถามต่างๆ ไปยังแผนก HR

โซลูชันงานด้านบุคคลที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก

เทรนด์ของ HR Service Delivery

IT Solutions

โซลูชันด้านไอทีที่
ช่วยในการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ฝ่ายไอทีกำลังประสบปัญหาในการก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงต้องปรับตัวให้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อปิดช่องว่างนั้น มาดูกันว่าโซลูชันด้านไอทีของเราช่วยให้คุณมีความคล่องตัว ปรับการทำงานแบบรอบทิศทางได้อย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนมูลค่าอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

''

เอาชนะความท้าทาย

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

ทีมของคุณคือหัวใจสำคัญในการสร้างองค์กรที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ แต่เทคโนโลยีที่ล้าสมัยกลับฉุดรั้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้านไอที การนำเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวมาใช้แทนระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรในอดีต จะช่วยให้คุณเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่มีค่าได้

เปลี่ยนจากการดำเนินการที่ไม่ยืดหยุ่น
มาเป็นการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นและทำให้ฝ่ายไอที
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

เปลี่ยนจากกระบวนการทางธุรกิจที่ตายตัวเป็น
กระบวนการที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เปลี่ยน Siloed Data เป็น Unified Data และปลดล็อคข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์

เปลี่ยนจากความซับซ้อนของการทำ Integration เป็นการเชื่อมต่อที่ Built-in มากับระบบ และนำมาใช้ได้ทันที

เปลี่ยนประสบการณ์อันจำเจเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและราบรื่น

พาองค์กรก้าวผ่านความเสี่ยงไปสู่ความพร้อมด้านนวัตกรรม

เปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับเป็นเชิงรุกด้วยระบบ
ที่ได้รับการอัปเดต security และ compliance
อย่างสม่ำเสมอ


ข้อมูลสำนักงาน

ห้อง S24021 – ชั้น 24
944 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

โทร: +662-017-7105
ดูแผนที่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเรา